Sipariş Kargo Takibi

Kargo Takip Numarası
PTT Kargo Takip

PTT Kargo Takip

PTT Yurt İçi Kargo Hizmetleri: Posta Kargosu

PTT Kargo Takip , Türkiye’nin en büyük ve köklü posta hizmeti sağlayıcısıdır. PTT’nin yurt içi gönderilerinde kullanılan hizmetlere “Posta Kargosu” adı verilir. Posta kargosu, haberleşme niteliği taşımayan her türlü maddeyi kapsar ve en fazla 30 kilogram ağırlığı veya 300 desimetreküp hacmi olan gönderileri içerir.

Bununla birlikte, PTT’nin kargo hizmeti de bulunmaktadır. Kargo, haberleşme niteliği taşımayan ve 30 kilogram ağırlığı veya 300 desi metreküp hacmin üzerinde olan gönderileri ifade eder. Posta kargosu ve kargo hizmetleri, PTT’nin yurt içi gönderilerini kapsayan genel hizmetler arasında yer alır.

PTT Kargo Takip , müşterilerinin farklı ihtiyaçlarına cevap verebilmek için çeşitli özel hizmetler sunmaktadır. Bu hizmetler arasında şunlar bulunmaktadır:

ptt kargo takip

ptt kargo takip

a) Ödeme Şartlı: Alıcıya belli bir para karşılığında teslim edilen ve tahsil edilen paranın göndericiye iletilmesi şartıyla postaya verilen maddeleri içeren gönderilere “Ödeme şartlı özel hizmeti” denir. Bu hizmet, ödeme şartını içeren gönderilere uygulanır.

b) PTT İş Yerinde Teslim: Alıcının adresi gösterilmeden, alıcının adı ve soyadından sonra sadece “PTT iş yerinde teslim” ibaresi kullanılan ve varış PTT Kargo Takip iş yeri adını taşıyan gönderilerin, alıcılarının başvurusu üzerine PTT iş yerinde teslim edilmesine “PTT iş yerinde teslim” özel hizmeti denir.

c) Ücreti Alıcıdan Tahsil: Göndericinin talebine göre, yurt içi kayıtlı gönderilerin yollama ücreti ve varsa özel hizmetlere ilişkin toplam ücretin, alıcıdan tahsil edilmesine “Ücreti Alıcıdan Tahsil” özel hizmeti denir. Bu hizmet, gönderici tarafından talep edilen gönderilere uygulanır. Ancak, APS Kurye Taahhütlü gönderileri için istenebilirken, ödeme şartlı özel hizmeti ile birlikte istenemez.

d) Alma Haberli: Gönderilerin alıcısına veya alıcı adına gönderiyi alabilecek kişilere imza karşılığı teslim edildiğinin, göndericiye bildirilmesine “Alma Haber Özel Hizmeti” denir. Alma haber özel hizmetini içeren gönderililere ise “Alma Haberli Gönderi” denir. Bu hizmet, gönderinin güvenli bir şekilde alıcıya ulaştığının bildirilmesini sağlar.

e) Değer Konulmuş / Sigortalı: Gönderici tarafından gönderinin gerçek değeri esas alınarak beyan edilmesi ve postaya verilmesi istenen gönderilere “Değer konulmuş veya sigortalı özel hizmetli” gönderi denir. Bu şekildeki gönderiler özel ambalaj veya kapama usulüyle kabul edilir ve kaybolma, çalınma veya hasar durumunda gönderici tarafından beyan edilen değere kadar tazminat ödenebilir.

f) Kontrollü Teslim: Gönderici talebine göre, gönderinin alıcı tarafından teslim alınmadan önce içeriğinin kontrol edilmesi hizmetine “Kontrollü Teslim” özel hizmeti denir. Bu hizmet, göndericinin gönderinin hasarsız ve eksiksiz olduğunu doğrulamak istediği durumlarda tercih edilir.

g) Gidiş Dönüş: Kayıtlı yurt içi gönderilerin gidiş ve dönüş posta ve özel hizmet ücretlerinin ilk kabulde alınması ve dönüşte ücretsiz olarak kabul edilmesine “Gidiş dönüş ücretli özel hizmeti” denir. Bu hizmet, gönderilerin hem gidiş hem de dönüş süreçlerinde kolaylık sağlar.

h) Alıcının Kendisine Teslim: Gönderinin alıcının kendisine bizzat teslim edilmesi talebiyle kabul edilir. Bu hizmete “Alıcının Kendisine Verilecek Özel Hizmeti” adı verilir. Gönderi, alıcı tarafından imza karşılığında teslim alınır ve doğrudan alıcının eline ulaştırılır.

ı) Telefonla Bilgilendirme: Gönderinin teslim veya teslim edilememe bilgilerinin, göndericinin talebi doğrultusunda sabit veya cep telefonuna iletilmesine “Telefonla Bilgilendirme Özel Hizmeti” denir. Bu hizmet, gönderinin takibini ve teslimat sürecini kolaylaştırır.

i) Adresten Alma: Postaya verilmek istenen gönderilerin PTT tarafından gönderici adresinden alınması hizmetine “Adresten Alım Özel Hizmeti” adı verilir. Bu hizmet sayesinde gönderici, gönderisini evinden veya iş yerinden PTT’ye gitmeden kolayca teslim edebilir.

PTT aynı zamanda sosyal amaçlı hizmetler de sunmaktadır. Bu hizmetlerden biri olan “Kitap Taşıma Kampanyası” ile şirket, kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesine ve eğitim-kültür Kampanyası, içerisinde kitap, dergi, mecmua, gazete, fotokopi gibi yayın materyalleri bulunan gönderileri kapsar. Gönderinin varış yeri bir okul ise (alıcı okul olacaktır), bu indirimlerden yararlanmak için göndericinin bireysel bir kişi olması şartı aranmaz.

PTT Kargo Takip

Bu kampanya çerçevesinde, 0-1 kg/desi aralığındaki gönderiler için genel indirim oranı %50 olarak uygulanırken, 1 kg/desi üzerindeki gönderiler için ise %30 indirim uygulanmaktadır. Bu sayede, kitap okuma alışkanlığını teşvik etmek ve yayın materyallerine daha kolay erişim sağlamak amaçlanmaktadır.

PTT’nin sağladığı hizmetler ve özellikle Kitap Taşıma Kampanyası ile ilgili daha detaylı bilgilere PTT’nin resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz. PTT’nin yurt içi kargo hizmetleri ve özel hizmetlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler için de ilgili devlet kurumlarının internet sitelerinden bilgi alabilirsiniz.

Kaç PUAN verirsin?
[Toplam: 1 Ortalama: 5]
Leave a Reply